תקנון ותנאי שימוש - Play4u

תקנון ותנאי שימוש – Gimbory4u​

אישור קבלת ציוד

השוכר מאשר בחתימתו על הזמנת העבודה, שקיבל את הציוד,אחרי שבדק אותו,במצב טוב ותקין,ראוי לשימוש ונקי,הוא יודע למה הוא מיועד ואיך משתמשים בו.

החזקת הציוד והשימוש בו
השוכר יחזיק את הציוד במצב טוב ותקין וישמור עליו מכל פגיעה ונזק
השוכר ישתמש בציוד בעצמו או ע”י מפעילים מטעמו ויעשה שימוש נכון ומתקבל על הדעת למטרה המיועדת לו בלבד
בכל מקרה של תקלה בציוד,יחזיר השוכר את הציוד מיד למשכיר,ולא יפעל לתקן דבר אלא אם קיבל אישור בכתב מהמשכיר פרט לבלאי הרגיל והסביר,יישא השוכר בכל הוצאות אחזקת הציוד ותיקונו.

אחריות
השוכר ימלא אחר כל ההוראות החוקיות בקשר לשימוש בציוד,והוא בלבד יהיה אחראי לכל נזק,הפסד,תביעה והוצאות,עקב השימוש הלא נכון בציוד

ביטוח

אלא אם סוכם במפורש ובכתב בטרם האירוע,כל חובה או פוליסה ביטוחית תהיה באחריות הלקוח-הן על עצמו והן על אורחיו.

הלקוח יישא בכל נזק לרכוש או גוף לעצמו או לצד שלישי בכל מקרה של פגיעה בגוף או רכוש.

ביטול האירוע

מזמין אשר יבטל הזמנתו עד (לפחות) 72 שעות לפני מועד מתן השירותים, לא יחויב בדמי ביטול
מזמין שיבטל הזמנתו פחות מ- 72 שעות לפני מועד מתן השירותים, יחויב במחיר 50% משווי ההזמנה
משתמש אשר לא הופיע במועד מתן השירותים שנקבע בהזמנה שאושרה על ידו או ביטל את האירוע בהתראה של פחות מ24 שעות, יחויב בגובה מחיר 100% ממחיר הזמנתו.
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מפעילת האתר על-פי כל דין או על-פי תקנון זה (לרבות הזכות לבטל הזמנות על פי הוראות אחרות בתקנון זה), תהא מפעילת האתר רשאית לבטל כל הזמנה שבוצעה,בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

במקרה בו תימצא טעות בהגדרת ובאפיון השירות ו/או הנושא, לרבות מחירו ו/או בכל פרט אחר הנוגע למוצר ו/או לשירות .
במקרה בו חלה טעות טכנית ו/או טעות אנוש ו/או ליקוי כלשהו באתר ו/או באפליקציות מסוימות באתר ו/או מכל סיבה שפגמה בביצוע ההזמנה על פי תקנון זה ו/או יכולת המזמינה לעמוד בהוראות תקנון זה


במקרה בו מפעילת האתר זיהתה כי המשתמש אשר ביצע את ההזמנה אינו עומד באחד מן התנאים הקבועים באתר ו/או באחד מתנאי תקנון זה, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

במקרה בו לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר למפעילת האתר כי אין מקום פנוי או כי אין באפשרותה לקיים את ההזמנה מכל סיבה שהיא, תהא מפעילת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ולהשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין ההזמנה ו/או לבטל כל חיוב החל על המשתמש בקשר עם ההזמנה, או לחילופין להציע למשתמש ציוד חלופי שווה ערך לציוד שהוזמן על-ידו. אם המשתמש יבחר שלא להזמין את הציוד החלופי, אזי תבוטל ההזמנה ומפעילת האתר תשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין הזמנת השירות במלואו וכן תבטל כל חיוב של המשתמש בקשר עם ההזמנה.

במקרה בו קיים חשש כי המשתמש הפר הוראות תקנון זה או עשה שימוש בתקנון כשלא בהתאם לתקנון זה ו/או על מנת לעקוף את הוראותיו.

מימשה מפעילת האתר את זכותה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי PLAY4U ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בגין ביצוע ההזמנה, אבדן רווח, ביצוע הזמנה אצל צד ג’ במחיר גבוה יותר וכיו”ב

אתר האינטרנט
מפעיל האתר אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם שאין לו שליטה עליו.


התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ויתכן שהציוד בפועל יראה שונה מהציוד בתמונות האתר

היכנסו ל עמוד המתקנים שלנו לקבלת פרטים נוספים:

בין לקוחותינו :
(ביחד עם עוד המון מפיקים ולקוחות פרטיים)

לקוחות ממליצים

הזמנו מPlay4u סט גימבורי ענק, מתקן כדורסל אלקטרוני ועמדת מציאות מדומה.... מתקני הגימבורי היו נקיים ובמצב מעולה וכל שאר הציוד ברמה גבוה מאוד - ממליצה בחום!
שרית לוי
לקוחה מאוד מרוצה
אנחנו עובדים עם Play4u כבר שנים רבות - תמיד מפתיעים לטובה: שרות מעולה וציוד יוצא מן הכלל... לכל מי שמחפש רמה גבוהה - הגעתם למקום הנכון!:
ליאור גולדנברג
מפיק אירועים
חגגנו בר מצווה והזמנו מPLAY4U חבילת אטרקציות עם שולחנות משחק , עמדת כדורסל אלקטרוני ומציאות מדומה.
הציוד היה ברמה מאוד גבוהה ואיש הצוות היה מקסים ושרותי כל הארוע.
הדבר היחיד שלא לקחנו בחשבון הוא שגם האורחים המבוגרים רצו לשחק! היה אירוע פצצה. ממליצים בחום
לוסי ג.
לקוחה חוזרת

אנחנו מקפידים להישאר מעודכנים ולהחזיק באטרקציות חדשניות ומיוחדות

צפו בסרטונים קצרים על מנת להתרשם

אנחנו מתחייבים:

לתת לכם שרות מעולה,מתקנים ברמה גבוהה ומעל הכל - לעשות כל מאמץ שתהיו מרוצים ושהאירוע שלכם יהיה מ ו צ ל ח !

לוגו1
השכרת גימבורי לאירועיםאטרקציות לאירועיםאטרקציות לאירועים 1884
השכרת מתנפח מגלשהמשחקים לאירועיםמשחקים לאירועים בית הדבש
השכרת מתנפח בנס ציונההשכרת שולחנות משחקהשכרת שולחנות משחק אנגוס
השכרת מתנפח לאירועיםשולחנות משחק לאירועיםשולחנות משחק לאירועים מסעדת רות
השכרת מתנפח קופיקוהשכרת חליפות סומוהשכרת חליפות סומו פורים
השכרת מתנפח קטןמשחקים לבר מצווהמשחקים לבר מצווה
השכרת מתנפחים רחובותמשחקים לבת מצווהמשחקים לבת מצווה
השכרת מתנפח אתגרוןעמדות משחק לאירועיםעמדות משחק לאירועים
השכרת מתנפח נסיכותמציאות מדומה לאירועיםמציאות מדומה לאירועים
השכרת מתנפח מיםהשכרת שולחן ביליארדכדורסל אלקטרוני זוגי לאירועים
מתנפחים להשכרהכדורסל אלקטרוני לאירועיםאירועים בית הדבש
גימבורי להשכרהסימולטור נהיגת מרוץעמדות יריד לאירועים
יום הולדת שנההשכרת שולחן כדורגלעמדות קרקס לאירועים
השכרת גימבורי לתנוקותהשכרת שולחן פינגפונגמתנפח כדורגל אנושי
השכרת גימבורי לפעוטותמסך ענק לאירועיםהשכרת מקרן גדרה
השכרת גימבורי באשדודעמדות מולטימדיה לאירועיםעמדות יריד לאירועים
השכרת גימבורי תל אביבהגברה לאירועים רחובותמסך ירוק לבת מצווה
השכרת גימבורי פתח תקווההשכרת מקרן ברחובותהשכרת גימבורי בזול
השכרת גימבורי רחובותעמדות קרקס לאירועיםמסך ירוק לאירועים